Nhân vật

Thanh Vân
Xem video

Vũ khí

Băng kiếm

Độ khó

“Lâm sơn ẩn kiếm tông, độc điếu hàn giang tuyết”

Đặc điểm

Tầm xa, nhanh nhẹn
Thanh Vân nữThanh Vân nam
Thanh Vân nữ
Thanh Vân nam
Tu La
Xem video

Vũ khí

Hỏa Thương

Độ khó

“Đao quang khởi hào âm, phong thụ đoạn vô yên”

Đặc điểm

Cận chiến, cân bằng
Tu La nữTu La nam
Tu La nữ
Tu La nam
Hợp Hoan
Xem video

Vũ khí

Độc Liêm

Độ khó

“Ám dũng quy độc hải, bạo vũ tịnh càn khôn”

Đặc điểm

Tầm xa, nhanh nhẹn
Thanh Vẫn nữHợp Hoan nam
Hợp Hoan nữ
Hợp Hoan nam
Quỷ Đạo
Xem video

Vũ khí

Lôi Đao

Độ khó

“Ngô câu sương tuyết minh, táp đạp như lưu tinh”

Đặc điểm

Cận Chiến, Dũng Mãnh
Quỷ Đạo nữQuỷ Đạo nam
Quỷ Đạo nữ
Quỷ Đạo nam

Đặc sắc

  • Phụ bản đặt bom
  • Uyên ương song đấu
  • 4 Hệ 18 Phái
  • Ủy thác cày thuê
  • Wallpaper2
Game