Home Slider 5
Home Slider 4
https://anhkiem3d.vn/cam-nang/huong-dan-nhap-giftcode-650.html
https://anhkiem3d.vn/
Hướng Dẫn Nạp Thẻ

  Nhân vật

  Thanh Vân
  Xem video

  Vũ khí

  Băng kiếm

  Độ khó

  “Lâm sơn ẩn kiếm tông, độc điếu hàn giang tuyết”

  Đặc điểm

  Tầm xa, nhanh nhẹn
  Thanh Vân nữThanh Vân nam
  Thanh Vân nữ
  Thanh Vân nam
  Tu La
  Xem video

  Vũ khí

  Hỏa Thương

  Độ khó

  “Đao quang khởi hào âm, phong thụ đoạn vô yên”

  Đặc điểm

  Cận chiến, cân bằng
  Tu La nữTu La nam
  Tu La nữ
  Tu La nam
  Hợp Hoan
  Xem video

  Vũ khí

  Độc Liêm

  Độ khó

  “Ám dũng quy độc hải, bạo vũ tịnh càn khôn”

  Đặc điểm

  Tầm xa, nhanh nhẹn
  Thanh Vẫn nữHợp Hoan nam
  Hợp Hoan nữ
  Hợp Hoan nam
  Quỷ Đạo
  Xem video

  Vũ khí

  Lôi Đao

  Độ khó

  “Ngô câu sương tuyết minh, táp đạp như lưu tinh”

  Đặc điểm

  Cận Chiến, Dũng Mãnh
  Quỷ Đạo nữQuỷ Đạo nam
  Quỷ Đạo nữ
  Quỷ Đạo nam

  Đặc sắc

  • Phụ bản đặt bom
  • Uyên ương song đấu
  • 4 Hệ 18 Phái
  • Ủy thác cày thuê
  • Wallpaper2
  Game