Cẩm Nang

[TÍNH NĂNG] TỔNG HỢP - MÔN PHÁI

I. Tạo môn phái

- Cần tiêu hao Lệnh bài môn chủ để lập bang phái. Lệnh bài môn chủ có thể mua ở shop KNB

II. Thông tin môn phái