Cẩm Nang

[TỔNG HỢP] HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

1. Độ sôi nổi ngày:

- Chủ yếu là PB ngày và đánh quái, và 1 số sự kiện hạn giờ, đạt độ sôi nổi nhất định được nhận rương độ sôi nổi

- Thưởng: chủ yếu là các đạo cụ thường dùng như Linh Thạch, Ảnh Nữ Thần, KNB